Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Činnosť PK 2017/2018

 

IT čajovňa

prednáška v Košiciach

Aktivita v rámci národného projektu
IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, do ktorého je naša škola zapojená. Prednášajúcim bol Peter Nagy, spoluzakladateľ a vývojový líder spoločnosti Games Farm s.r.o., ktorý patrí medzi najskúsenejších vývojárov na Slovensku.
12 našich žiakov uviedol do tajov tvorby počítačových hier.

Euroscola 2018

Aj naša PK sa aktívne zúčastnila

Súťaž Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu
v Slovenskej republike.
Do jednotlivých aktivít sme sa zapojili a prispeli k ich zdarnému priebehu.

Súťaž videospotov

Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017 

Súťaž vyhlásil Úrad vlády SR. Žiaci tvorili videá na danú tému
a 3 najlepšie sme poslali do súťaže stredných a vysokých škôl na Slovensku. Video Štefana Matúsa získalo pekné tretie miesto.

Školenie manažmentu

Košice

Topmanažéri našich dvoch JA Firiem, ktoré na škole fungujú v rámci predmetu aplikovaná ekonómia sa zúčaastnili manžérskeho školenia. Organizuje ho JA Slovensko v spolupráci s AT&T.   

Učitelia proti dezinformáciám

Jesenná škola

Jesennej školy - Učitelia proti dezinformáciám sa zúčastniľka
učiteľka PhDr. Kuriljuková.
Tento projekt pripravil Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných veci SR, Nadáciou Friedricha Eberta a Severoatlantickou alianciou.


Ustanovujúce valné zhromaždenie

EVAGroup, JA Firma


V rámci programu JA Slovensko, n.o. aplikovaná ekonómia na škole v tomto školskom roku boli založené a podnikateľské aktivity realizujú dva podnikateľské subjekty - JA Firmy.

Exkurzia v T-Systems

Košice

V Košiciach žiaci absolvovali exkurziu vo firme T-Systems, ktorá pre zúčastnených znamenala veľmi príjemne
a užitočne strávené predpoludnie.  

iBobor

informačné a komunikačné technológie

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola po prvýkrát zapojila do súťaže iBobor. Je to medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem všetkých žiakov o IKT. V našej škole v obidvoch kategóriách súťažilo celkom 30 žiakov. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov.

Bezpečné mesto Snina

Projekt SPŠ

Projekt Bezpečné mesto Snina
sa uskutočnil už po 6-krát,
športovo-zábavné dopoludnie prebiehalo
12. 12. 2017 na ploche sninskej športovej haly. Do jeho prípravy
a realizácie sa aktívne zapojili
aj členovia našej PK.