Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Činnosť PK 2018/2019

 

Informačný deň SŠ

4. ročník

Aj naša predmetová komisia sa aktívne zúčastnila akcie
v mestskom kultúrnom stredisku mesta Snina,
na ktorej sme poskytovali informácie žiakom základných škôl
o možnostiach štúdia
na našej škole.

Školenie manažmentu

JA Firma

Pasovali sa s marshmallow challenge, počúvali o líderstve a dôležitosti orientácie
na zákazníka. Vo finále si vypočuli fantastické príbehy našich úspešných absolventov.
Aj takéto bolo košické školenie manažmentu
s AT&T. 

Innovation camp

JA Slovensko

Organizátormi súťaže Innovation Camp boli spoločnosť AT&T Junior Achievement Slovensko. Úloho študentov bolo odprezentovať spoločnosť AT&T počas letného hudobného festivalu.
To, že vymyslieť dobrú marketingovú kampaň nie je jednoduché, zistili študenti stredných škôl pomerne rýchlo.
Svoju kreativitu prejavili aj naši študenti technického lýcea Viktor Tindula, Natália Venglárová, Branislav Čorňák a Tomáš Gribanič.

iBobor je medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. V našej škole  súťažilo celkom 22 žiakov. Úspešní riešitelia sú z II.L triedy Viktor Tindula, Jakub Petro, Tomáš Gribanič a Jakub Piško z II.A triedy.

iBobor

SÚŤAŽ IKT