Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Činnosť PK 2018/2019

 

Informačný deň SŠ

4. ročník

Aj naša predmetová komisia sa aktívne zúčastnila akcie
v mestskom kultúrnom stredisku mesta Snina,
na ktorej sme poskytovali informácie žiakom základných škôl
o možnostiach štúdia
na našej škole.

Školenie manažmentu

JA Firma

Pasovali sa s marshmallow challenge, počúvali o líderstve a dôležitosti orientácie
na zákazníka. Vo finále si vypočuli fantastické príbehy našich úspešných absolventov.
Aj takéto bolo košické školenie manažmentu
s AT&T. 

Innovation camp

JA Slovensko

Organizátormi súťaže Innovation Camp boli spoločnosť AT&T Junior Achievement Slovensko. Úloho študentov bolo odprezentovať spoločnosť AT&T počas letného hudobného festivalu.
To, že vymyslieť dobrú marketingovú kampaň nie je jednoduché, zistili študenti stredných škôl pomerne rýchlo.
Svoju kreativitu prejavili aj naši študenti technického lýcea Viktor Tindula, Natália Venglárová, Branislav Čorňák a Tomáš Gribanič.

iBobor je medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. V našej škole  súťažilo celkom 22 žiakov. Úspešní riešitelia sú z II.L triedy Viktor Tindula, Jakub Petro, Tomáš Gribanič a Jakub Piško z II.A triedy.

iBobor

SÚŤAŽ IKT

Bezpečné mesto Snina 2018

Projekt SPŠ

Súťaživosť, tvorivosť, šikovné ruky, ale i vedomosti zamerané na problematiku bezpečnosti cestnej premávky rozhodovali o víťazoch súťažného dopoludnia, ktorého organizovaním a realizáciou sa aktívne zúčastnila aj naša PK.

Deň otvorených dverí

SPŠ 2019

Aj naša PK sa snažila poskytnúť čo najviac kvalitných informácií záujemcom
a fanúšikom našej školy.

Popoludnie neobvyklých príležitostí

SPŠ 2019

Spoznávať našu školu cez rôzne aktivity mohli záujemcovia
z verejnosti na ďalšom ročníku tohto originálneho podujatia.

Exkurzia

dopraváci

Lepšie raz vidieť ako trikrát čítať
v zošite. Preto sa žiaci tretieho ročníka, odboru technika
a prevádzka dopravy Strednej priemyselnej školy v Snine rozhodli, že novú tému z predmetu cestná doprava prežijú prakticky.

Finančná gramotnosť

vzdelávací cyklus

V spolupráci s Nadáciou Partners, v škole prebieha už štvrtý rok vzdelávací cyklus - Finančná akadémia, ktorý sa venuje edukácií našich žiakov v oblasti financií.

.

Návštevy kaštieľa

kultúra a naša PK

 Pani učiteľka Jarka Kuriljuková občas rada umožní žiakom našej školy spoločne si prezrieť expozície, výstavy v kaštieli v Snine.

Lyžiarsky kurz

šport a naša PK

41 študentov Strednej priemyselnej školy v Snine absolvovalo päťdňový kurz
v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách v termíne
od 11. marca do 15. marca 2019. Aktívne sa výcviku v tomto kurze zúčastnila
aj členka našej predmetovej komisie Jarka.