Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Činnosť PK

Školský rok 2017/2018

Realizované akcie

IT čajovňa

Prednáška v Košiciach

Euroscola 2018

Aj naša PK sa aktívne zúčastnila

Súťaž videospotov

Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017

Školenie manažmentu

Košice

Učitelia proti dezinformáciám

Jesenná škola

Ustanovujúce valné zhromaždenie

EVAGroup, JA Firma

Exkurzia
v T-Systems

Košice

iBobor

Informačné a komunikačné technológie

Bezpečné mesto Snina

Projekt SPŠ

Akadémia mladých

Pilotný ročník

Roadshow 2017

Celoslovenská súťaž
Úradu vlády SR

Olympiáda Mladý účtovník

Komora certifikovaných účtovníkov a Kros a. s.

Junior internet

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku

Festival profesií EXPO

Krakow

Poznaj svoje peniaze

Global Money Week 2018

IT čajovňa

Červík In silico

Môj študijný odbor 2018

Grafická súťaž
prvákov a druhákov

Kritické myslenie

Beseda s lektorom

Job Shadowing
v AT&T

Aktivita aplikovanej ekonómie

EDL T-Shirt Contest

Grafická súťaž

ROBOTÍK

Letný IT tábor

E-cash, JA firma

Darovanie

Školský rok 2018/2019

Realizované akcie

Informačný deň SŠ

4. ročník

Školenie manažmentu

JA Firma

Innovation camp

JA Slovensko

iBobor

SÚŤAŽ IKT

Bezpečné mesto Snina 2018

Projekt SPŠ

Deň otvorených dverí

SPŠ 2019

PNP

SPŠ 2019

Exkurzia

dopraváci

Finančná akadémia

vzdelávací cyklus

Návštevy kaštieľa

kultúra a naša PK

Lyžiarsky kurz

šport a naša PK

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?