Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Činnosť PK

Školský rok 2017/2018

Realizované akcie

IT čajovňa

Prednáška v Košiciach

Euroscola 2018

Aj naša PK sa aktívne zúčastnila

Súťaž videospotov

Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017

Školenie manažmentu

Košice

Učitelia proti dezinformáciám

Jesenná škola

Ustanovujúce valné zhromaždenie

EVAGroup, JA Firma

Exkurzia
v T-Systems

Košice

iBobor

Informačné a komunikačné technológie

Bezpečné mesto Snina

Projekt SPŠ

Akadémia mladých

Pilotný ročník

Roadshow 2017

Celoslovenská súťaž
Úradu vlády SR

Olympiáda Mladý účtovník

Komora certifikovaných účtovníkov a Kros a. s.

Junior internet

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku

Festival profesií EXPO

Krakow

Poznaj svoje peniaze

Global Money Week 2018

IT čajovňa

Červík In silico

Môj študijný odbor 2018

Grafická súťaž
prvákov a druhákov

Kritické myslenie

Beseda s lektorom

Job Shadowing
v AT&T

Aktivita aplikovanej ekonómie

EDL T-Shirt Contest

Grafická súťaž

ROBOTÍK

Letný IT tábor

E-cash, JA firma

Darovanie

Školský rok 2018/2019

Realizované akcie

Informačný deň SŠ

4. ročník

Školenie manažmentu

JA Firma

Innovation camp

JA Slovensko

iBobor

SÚŤAŽ IKT

Bezpečné mesto Snina 2018

Projekt SPŠ

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?