Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Predstavujeme sa

Členmi predmetovej komisie č. 3  sú títo učitelia:

Ing. Buchlaková Anna - predsedníčka

Ing. Bindzárová Adriana

Ing. Demčáková Zlatica

PhDr. Kuriljuková Jarmila

Mgr. Mišková Miroslava

Ing. Ortutayová Mária

Ing. Semjon Mirko


Predsedníčka predmetovej komisie

Anna Buchlaková


Vyučuje predmety aplikovaná informatika, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia, sieťové technológie, aplikovaná fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

buchlakova@centrum.sk 

Učiteľka

Adriana Bindzárová

Vyučuje predmety aplikovaná informatika, webdizajn, sieťové technológie, technická grafika, počítačová grafika, základy techniky, odborné kreslenie.


Titul

Ing.


Kontakt

adrianabindzarova@gmail.comUčiteľka

Zlatica Demčáková

Vyučuje predmety aplikovaná informatika, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia.


Titul

Ing.


Kontakt

demcakova.sps@gmail.com


Učiteľka

Jarmila Kuriljuková 

Vyučuje predmety ekonomika, účtovníctvo, odborné písomnosti, administratíva a korešpondencia, právo v praxi, manažment osobných financií.


Titul

PhDr.


Kontakt

avokiris@centrum.sk 

Učiteľka

Miroslava Mišková

Vyučuje predmety aplikovaná informatika, nemecký jazyk, anglický jazyk, odborná konverzácia v cudzom jazyku, telesná výchova.


Titul

Mgr.


Kontakt

miskova.sps@gmail.com

Učiteľka

Mária Ortutayová

Vyučuje predmety programovanie, grafické systémy, priemyselná informatika, počítačové siete, programovanie mikropočítačov, automatizácia, fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

orty1@post.sk 

Učiteľ

Mirko Semjon

Vyučuje predmety grafické systémy, programovanie CNC strojov, automatizácia prípravy výroby, fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

m.semjon@gmail.com 

 

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?