Predmetová komisia č. 3

ekonomické a informatické predmety

pri Strednej priemyselnej škole v Snine

Stredná priemyselná škola v SNINE poskytuje stredoškolské vzdelanie s maturitou v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo - grafické systémy

Absolvent:

 • vie spojiť technické myslenie a počítačovú grafiku
 •  vie tvoriť CNC programy

Môže byť:

 • strojársky technik
 • kontrolór
 • normovač
 • projektant

3918 M technické lýceum

Absolvent:

 • získa stredoškolské odborné vzdelanie v oblasti informatiky alebo ekonomiky podľa toho, aké zameranie si zvolí na konci druhého ročníka
 • cieľom školského vzdelávaciaho programu je absolventa pripraviť aj na štúdium na vysokej škole technického, inormatického a ekonomického zamerania na úrovni gymnaziálnej

Môže byť:

 • programátor
 • správca databáz
 • operátor výpočtovej techniky
 • informatik
 • manažér prevádzky, ekonóm
 • účtovník
 • daňový a mzdový referent
 • bankový pracovník
 • úspešne študovať na vysokej škole

3765 M technika a prevádzka dopravy

Absolvent:

 • získa zručnosti a vedomosti o údržbe cestných motorových vozidiel
 • ovláda systém riadenia cestnej dopravy

Môže byť:

 • autodopravca
 • dispečer
 • predajca vozidiel
 • prevádzkovateľ autoservisu
 • vodič v doprave

2675 M elektrotechnika

Absolvent:

 • pozná základy elektroniky a automatizácie
 • ovláda grafické systémy
 • vie programovať v jazyku C, v assembléri

Môže byť:

 • elektrotechnik, projektant
 • mechanik riadiacich zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

Kliknite sem a začnite písať. Sed ut perspiciatis.


Predmetová komisia č. 3

Zabezpečuje vzdelávanie našich žiakov v oblasti ekonomickej a informatickej.
V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch ekonomické a informatické predmety umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium aj v týchto oblastiach.

Predstavujeme sa

Členmi predmetovej komisie č. 3  sú títo učitelia:

Ing. Buchlaková Anna - predsedníčka

Ing. Bindzárová Adriana

Ing. Demčáková Zlatica

PhDr. Kuriljuková Jarmila

Mgr. Mišková Miroslava

Ing. Ortutayová Mária

Ing. Semjon Mirko


Predsedníčka predmetovej komisie

Anna Buchlaková


Vyučuje tieto predmety: aplikovaná informatika, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia, fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

buchlakova @ centrum . sk 

Učiteľka

Adriana Bindzárová

Vyučuje tieto predmety: aplikovaná informatika.


Titul

Ing.


Kontakt

adrianabindzarova@gmail.comUčiteľka

Zlatica Demčáková

Vyučuje tieto predmety: aplikovaná informatika, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia.


Titul

Ing.


Kontakt

demcakova.sps@gmail.com


Učiteľka

Jarmila Kuriljuková 

Vyučuje tieto predmety: ekonomika, účtovníctvo.


Titul

PhDr.


Kontakt

avokiris @ centrum . sk 

Učiteľka

Miroslava Mišková

Vyučuje tieto predmety: aplikovaná informatika, nemecký jazyk.


Titul

Mgr.


Kontakt

miskova.sps@gmail.com

Učiteľka

Mária Ortutayová

Vyučuje tieto predmety: programovanie.


Titul

Ing.


Kontakt

orty1 @ post . sk 

Učiteľ

Mirko Semjon

Vyučuje tieto predmety: grafické systémy.


Titul

Ing.


Kontakt

m . semjon @ gmail . com 

 

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?